Uge 44 er "faguge" på Møldrup skole
dvs. klasser / årgange beskæftiger sig med større, sammenhængende emner hele ugen.
Der arbejdes med emner, der spænder fra middelalderen til fremstilling af aviser til
konkurrencen: "Skriv til avisen" (se evt. mere om dette emne
her ...)