Uge 6 er "faglig uge", 
hvor man arbejder i længere forløb med de enkelte fag.
Indskolingen arbejder med emner og begreber med tilknytning til "uhyggelig",
(og holder en "uhyggelig" skolefeste onsdag),
Mellemgruppen laver 'proces-orienteret skrivning',
 7. klasserne laver avis, 8. klasserne laver et mini-projekt
med udgangspunkt i filmen "To verdener",
og 9. klasserne arbejder med matematik og fysik m.m.