Billeder  fra motionsdagen, fredag den 13. okt. 2006 (5):