Volleyball  2008
Fredag den 14. marts 2008: det årlige indendørsstævne i volleyball for 7. - 9. årgang ...
... udpræget mest for sjov ... det tekniske kommer i anden række ...