Byggeri

Midt i jubilæums-optakten skal vi heller ikke glemme, at vores byggeri nærmer sig sin afslutning. Vi glæder os meget til at tage det nye i brug, ikke mindst 9. og 10. klasserne, der siden sommerferien har haft klasselokaler i sognesal, gymnastiksal og på scenen.
Byggeriet omfatter 3 klasselokaler, natur & teknik-lokale, et fællesrum og udendørs værksted / faciliteter til natur & teknik.
Desuden udbygges / ombygges biblioteksområdet, og der laves nyt pædagogisk værksted og arbejdsrum / møderum.
Den seneste uge er det for alvor gået stærkt med de sidste ting i byggeriet.
Det skal jo være færdig til officiel indvielse på torsdag, samme dag som vi holder jubilæums-dag.
(Dog bliver biblioteks-afdelingen først færdig senere
 - men bibilioteket fungerer stadigvæk i lidt midlertidige rammer)
Her er nogle "før og efter" billeder fra tirsdag og fredag
 
Udsigt fra døren ved edb-lokalet. Det tidligere fysik-depot er fjernet og lavet om til gang
Fra det nye Natur & Teknik lokale
... tirsdag ...
... fredag ...
... tirsdag ...
... fredag ...
Storrummet tirsdag ...
... fredag ...
... og så et billede af et af de tre nye klasselokaler ...
... det er jo nærmest som at sidde ude i naturen ...
 ... og her mandag: nu med begyndende møblering ...
Imellem den nye og gamle bygning er der en forsænket terrasse / "amfi-teater"
"Den kolde gang" i fløjen med faglokaler bliver nu varm ...
... og der bliver et helt nyt indgangsparti ... så nu forsvinder også de gamle døre, som var fra -56 ... og efterhånden det eneste, der var tilbage fra dengang - bortset fra  gymnastiksalen !!  Den ligner sig selv ... (og så de blå fliser i aulaen ...)